وبلاگ دخترم  دوباره متولد شد بعد از چند ماه رکود.

سر بزنید.

اینم آدرسش


دنیای من ( شیر و میش سابق)امروز امتحان نورواندوکرینولوژی دادم. خیلی سخت بود به نظرم . البته بعضیا می گفتن خیلی خیلی راحت بوده . نمیدونم. شاید من یه کم زیاد پیر شدم برای درس خوندن. الانم خیلی خیلی خستم.