سال نو همه پیشاپیش مبارک .


بوی بهار تو مدرسه ما هم پیچید و جشنواره هفت سین برپا شد. بچه ها ذوقی داشتن که نگو و نپرس. هر کلاس یه سفره هفت سین تو سالن داشت.

فریبا جون و زهرا جون خودتون بیایین تعریف کنید دیگه....

اینم عکساش:
اینا هم هفت سینای کار من روی تابلو.
هفت سین قرآنی  :
اینم هفت سین کاغذی:


و اما اینم کیکی که واسه هفت سین کلاس شکیبا درست کردم  و ایشاللا دستورش به زودی تو یه پست دیگه