قاصد سلدوز ، چقدر قشنگ می نویس... چه زیبا می سرایی...بسرای که از عمق دل میگوئی...ای سنین عشقین عمرؤمه حیات  

اؤشیرین سؤزلرین روحیمه نشاط


 ای گؤزل باخیشین عشقیمه دایاق

سالدغین محبت قلبیمه چراق
 ای هامی بنده لر عزّتین ورن        پؤکؤلمؤش قٍٍٍٍنط لرهمّتین ورن


  آغلیان گؤزلره سن امیدسالان           قطـلنن قامته سن دایاخ ووران

مهریبان آنامنان سن منه یانان          باغلانان قاپینی اؤزلره آچان


                  ای نفسلرین ایستی سین سالان

                    هامی دان دالی تک اؤزؤن قالان

                     پؤزؤلان سینه لر سنی آختاریر

                     سنی تاپمیان بیلیر تک قالیر