یه تابلو تو مدرسه زدیم قراره اسمشم بذارم "پرچم عشق"

به یاد برنامه پرچم عشقی که تو رادیو تهیه کنندگیشو به عهده داشتم .


خوب موضوع این تابلو و اون برنامه مثل هم هستن " معرفی سیره شهدا " اونجا به همه شنونده ها . اینجا به بچه های مدرسه دخترانه جمهوری اسلامی .