اووووووووووههههههههههه عجب اسم طولانی ای شد این پست ما!!!!


کارش هم طولانی بود. کل ترم گذشته و کل تابستون وقتمو گرفت... همینه دیگه . هر که را طاووس خواهد جور هندستان کشد. ولی کار کردن روی پایان نامه خیلی سخت تر از جور هندستان نبود.

اینم یکی از موشای ناز نازی که معتادشون میکردم و تاثیر عصاره چای کوهی یا توکلیجه رو روشون می سنجدیم: