تو روزهایی که ملت ایرن استقبال کردن از قهرمانان واقعی که عشق و ایثار رو با جان خودشون اثبات کردن .... ماه عسل بیشرمانه داره از کسی که برای اثبات عشق و دلدادگی خودشو از بلندی پرت کرده با تقدیم یک تندیس تجلیل میکنه... شرم آوره... تلوزیون ما با اینهمه سرعت داره به کجا فرار میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ما اگر قهرمان نداشتیم مجبور بودیم از قهرمانهای ساختگی اینچنینی تجلیل کنیم...بهشون تندیس بدیم، لحظه لحظه حماقتشونو پردازش و تعریف کنیم و اسمشو بذاریم اثبات عشق!!!! اما وقتی که دارین قهرمان واقعی ، قهرمان سازی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و شرم آورتر از اون اینه که بعد از پخش حلاصه برنامه مسخره دیروز مجری برنامه داره از غواصان شهید حرف میزنه که ایستادن و مقاومت کردن و عشقشونو اثبات کردن... هیچکس نیست با سنگ بزنه به شیشه ماه عسلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی داره اثبات عشقو اینجوری مقایسه میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی دلم میخواد دستم به تهیه کننده این برنامه برسه... نمیدونم چیکار کنم فقط الان میخوام فریاااااااااااااااد بزنم..