شهید سید علی هاشمی

تاریخ شهادت 97.4.4

محل شهادت پیرانشهر