محل شهادت شهید علمی نیکروی این خاک خونت را ریختند تا تو را از بین ببرند .

آنهایی که دشمن آزادی بودند گمان کردند بدنت را اگر قطعه قطعه کنند راهت ناتمام می ماند.... اما خونت جاری شد در رگهای زمین بالهایی یافتی به وسعت پرواز .... 

بگذار بدانند تمام کسانی که تک را مرده میپندارند بدانند که وفتی ما میگویین شهید قلب تپنده تاریخ است شعار نمیدهیم. شعر نمیخوانیم. مگر تمامی تاریخ با تپش قلب شهید زنده نمانده؟ مگر خون حسین بن علی علیه السلام و یاران شهیدش نسل انسانیت را زنده نگه نداشته است؟ بگذار بدانند کوردلانی که در جهل ابدیند... بدانند که تو همیشه هستی ... تویی که حتی لحظه ای مارا تنها نگذاشته ای.... آری. تو زنده ای زنده تر از تمامی زندگان... و افسوس که ما چشمانمان را بسته ایم . افسوس که داغ ندیدنت هر روز جگر سوزتر است.... افسوس که خواب مانده ایم و تو در همیشه ی زمان جاری شده ای....در آستانه سی و هشتمین سالگرد شهادت فرمانده برومند سپاه پاسدارن شهرستان نقده شهید رجبعلی علمی نیک و یارانش در محل عروج عارفانه شان سه راه نلیوان پیرانشهر حاضر شدیم و دوباره عهد و پیمان بستیم برای حضوری همیشگی.... 

حضوری که رنگ حضور دارد سبز است و سرخ