یلدا که چیزی نیست

من طولانی تر از این هم دیده ام

شبی که تو رفتی...