این پست پیرو اختلاف نظر علما در مورد اینکه خان دائی جان یا محمد رضا....

بچه ها نظر بدن...علی .چمران.بصیر.بقیه.

دائی جان ببینیم اصلا طرفدارات هستن بیان رای بدن یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟


این اولی رو داشته باش تا بعد