فردا امتحان دارم و از بس که استرس دارم جای اینکه برم بشینم باز هم بخونم نشستم اینجا و دارم عکس تماشا می کنم.

اینم یکی از عوارض استرسه!!!

هر کی این پستو می خونه دعا کنه که این ترم هم به خیر بگذره!!!!!!!( یک معلم درس نخون)

اینم چنتا عکس هدیه به شما:


بهار به نیمه رسیده اون هم توی یک چشم به هم زدن ! همین چنتا فردای دیگه ست که سر بلند کنیم و بگیم یه نوروز دیگه مبارک. مثل برق و باد می گذرن این روزها وحتی لحظه ای صبر نمی کنند. خدا کنه پر بار و پر ثمر باشیم تو لحظه های فراری!!!

این عکس ها مربوط به روزهای عید هستن.
بهار تو گلبرگ زیبای گل های وحشی.

 توشکوفه های بهاری
 

ریزترین گل ها هم عطر وبوی بهارو دارن


مثل بهار مهربون باشیم و مثل درخت پر ثمر. ببینید! سر شاخه این درختو بریدن تا شاخه های نورس تازه قوی تر و پر بار تر بشن. این اشک تاکه که از سر شاخه تازه بریده بیرون زده.

کوچه باغ های زیبای روستا یادش بخیر. انگار بهشتی بر روی زمینه


یادش بخیر روزهای شاد کودکی . روزهایی که از دنیا هیچ نمی فهمیدیم و از گذر روزگار....