جان جهان جهان جان تسلیت عرض میکنیم

ولی امر مهربان تسلیت عرض میکنیم

 

به غم نشسته ای ولی غریب و زار و بی کسی

ای کس و کار بی کسان تسلیت عرض میکنیم

 

هم دل تو گرفته است هم دل ما گرفته است

به آه و ندبه و فغان تسلیت عرض میکنیم

 

شبیه قبر گمشده گم شده ای میان ما

دلبر بی نام ونشان تسلیت عرض میکنیم

 

 

فدای شال مشکی ات فدای گریه های تو

حضرت شاه روضه خوان تسلیت عرض میکنیم

 

   

همین اشاره کافی است "بِأَیِ ذَنبٍ قُتِلَت..."

حضرت صاحب الزمان تسلیت عرض میکنیم

 

علیرضا خاکساری