اینا ایشاللا قراره بزرگ بشن و سربازای امام زمانمون باشن .

این آلبومو تقدیم می کنم به آبجی خانوم عزیزم که هنوز نتونسته این گل پسرا رو ببینه

هر چند شنیدن کی بود مانند دین و صد البته بوس کردن و گاز گرفتن خواهر زاده ها کی بود مانند دیدن عکساشون.

خدا کنه ما هم یه روز همه دور همدیگه جمع بشیم و از نزدیک شاهد بزرگ شدن خواهر زاده های عزیزمون باشیم.

و اما مطلع آلبوم این پسر کچل جیگررررررررررر محمد صادق  عشق خاله



و دو تا برادرای ناز و دوست داشتنی



شما فکر نمی کنید این میگه : بیا جولو بخولمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




درباره ی این عباس گل هیچی نگم بهتره . فقط بشینیم ابهتشو تماشا کنیم. خوبه؟



میگه بیا جولووووووووووووو بیا بیبینم چی گفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



کی گفته من اخمو ام؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اینا ابهت و جذبه ست لای ابروهام. بهله!!!



من که می خوام قربون این دو تا داداش مهربون بشم .مخصوصا حسین عزیزم



داداش من چه نازه .....





خوب دیگههههههههههههه لطفا خودتونو کنترل کنید  . بقیه دیدارها باشه واسه وقتی که تشریف آوردید قم دیدار حضوری . حالا خدا رحم کرده عباسو دیدین وگرنه من نمیدونم چه جوری می خواستید هم سری به نقده بزنید هم به قم.


اینم حسن ختام برنامه:











ایشاللا خدا همه بچه ها رو برای پدر مادراشون نگه داره و از چشم بد در امان بداره . الهی آمین.