دلم برای تو تنگ است

برای سیر دیدنت

برای بوئیدنت

برای چشمهایی که در ساحلش غرق شوم

دلم برای تو تنگ است

برای شانه هایی که تکیه گاه باشند

برای آغوشی که پناهگاهم باشد

برای سایه ای که ماوایم باشد

دلم برای تو تنگ است

برای آسمانی که خورشیدش تو باشی

برای دنیایی که آرامشش تو باشی

برای سال نوئی که محولش الاحوالش را تو بگویی...

دلم برای تو تنگ است...مهربان بابا.

//bayanbox.ir/view/5136330898151620615/Untitled.jpg