//bayanbox.ir/view/8597474011195409500/DSC-0116.jpg
امروز قلب مادر من *چون هر شب جمعه گرفته

در دست های مهربانش*یک دسته ی لاله گرفته

با دست دیگر دست من را * با مهربانی می فشارد

تا غنچه زیبای لبخند* در چشم های من بکارد

در کیف مادر هست قران * یک بسته هم نقل و گلاب است

یک جعبه هم خرما که مادر* می گوید این احسان ثواب است

حالا کمی نزدیک گشتیم * راه زیادی هم نمانده

مادر به من می گوید اینجا*نگذار ذکری را نخوانده

از دور عطر خوب مریم *همراه عطر یاس جاریست 

در صحن گلزار شهیدان* یک دشت پر احساس جاریست

آغوش خود را می کنم باز * تا نزد بابا می دوم من

آن گوشه پیش سنگ قبرش *آهسته زانو می زنم من

با او هزاران حرف دارم  * اما اگر اشکم گذارد

اینجا میان قاب عکسش *بابا به لب لبخند دارد
//bayanbox.ir/view/1595691442345704656/DSC-0129.jpg